[ PDF鍥剧焊涓嬭浇 ]    
上款产品          下款产品       
 • 瀹忚揪鐪奸暅鏈夐檺鍏徃
 • HONGDA GLASSES CO.,LTD
 • 鍥藉唴閿鍞
  鑱旂郴浜猴細鏉ㄥ厛鐢
  鎵嬫満鍙风爜锛86-139 8961 3523
  鐢佃瘽锛86-576-87339737 / 87339738
  閭锛歽y@hongdaglasses.com
  鍦板潃锛氭禉姹熺渷鐜夌幆鍧庨棬娴锋磱缁忔祹杞瀷
  绀鸿寖鍖烘案娓呰矾70鍙
  閭紪锛317602
 • International sales
  Mobile:86-189 8968 7017
  Tel:86-576-8735 3137
  E-mail:hongda@hongdaglasses.com
  Add:70 Yongqing Road Ocean Industry
  Zone,Kanmen,Yuhuan, Zhejiang,China
  P.C. 锛317602